юридичні послуги з 2000 року

консультація Адвоката

Як поділити кредит після розлучення?

Як поділити кредит після розлучення?

Як поділити інші борги під час розлучення?

Ці питання дуже актуальні, оскільки значну частину нерухомості придбано із залученням позикових коштів. Та й споживче кредитування свого часу було легко доступним, що також сприяло накопиченню кредитних боргів населенням.

У цій консультації будуть розглянуті такі питання:

Які бувають борги у подружжя?

Як відокремити «сімейний» борг від особистого (персонального) боргу кожного з подружжя?

Поділ кредиту: як це буває на практиці

Які бувають борги у подружжя?

Подружжя за час перебування у шлюбі, як правило, набуває спільні, «сімейні» боргові зобов’язання. Оскільки такі борги спільні, то й поділ їх відбувається за тим самим принципом, що й поділ майна – «порівну».

При цьому сам факт перебування у шлюбі не означає, що подружжя не може мати особистих боргів.

Найчастіше загальні, «сімейні» борги виникають у зв’язку з:

 • отриманням кредитів та позик (наприклад, за борговими розписками)
 • заборгованістю з комунальних платежів
 • заподіянням шкоди внаслідок експлуатації спільного майна (наприклад, залиття квартири сусідів внаслідок несправності у спільній квартирі).

Особисті борги виникають у випадках, коли вони не пов’язані з внутрішньосімейними відносинами:

 • отримання в борг коштів не на потреби сім’ї, а на, наприклад, розвиток індивідуальної підприємницької діяльності
 • відшкодування збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення
 • зобов’язання, які иникли під час здійснення діяльності як підприємця
 • борги за угодами, які мають суто особистий характер.

На практиці досить часто виникають ситуації, коли борги утворюються в одного з подружжя, а другий з подружжя про це довгий час не знає. Це так звані «секретні» особисті борги, які часто стають «сімейними», оскільки не вдається довести, що вони виникли не в зв’язку із задоволенням сімейних потреб.

Процес доведення в подібних справах дуже складний, оскільки під час шлюбу відносини будуються на довірі, подружжя не бачить причин і підстав не довіряти іншому з подружжя і фіксувати сімейні витрати, вести ретельний облік і зберігати підтверджуючі документи. Надалі це може бути використано при поділі майна та поділі боргів.

На практиці також зустрічаються випадки, коли для зменшення частки іншого з подружжя, несумлінний чоловік/дружина штучно створює «сімейний» борг, наприклад надавши боргову розписку і доводячи, що гроші, отримані в борг, були використано на благо сім’ї.

Надалі поділ майна подружжя відбувається з урахуванням боргів: борги враховуються при розподілі майна.

Наприклад несумлінний чоловік/дружина може запропонувати погасити такий, неіснуючий, борг самостійно і у зв’язку з цим вимагати збільшення його частки у майні, яке ділиться при розлученні або після розлучення.

Оскільки частиною 2 статті 65 Сімейного кодексу України встановлено презумпцію згоди іншого з подружжя на вчинення правочину, то «за замовчуванням» вважається, що вчинені одним із подружжя угоди отримали схвалення іншого з подружжя та спрямовані на задоволення спільних, сімейних інтересів. Таким чином, чоловік/дружина, який не згоден з укладеною іншим з подружжя угодою, має право його оскаржити у суді (визнати правочин недійсним), в іншому випадку, – борг за такою угодою буде вважатися спільним, «сімейним».

Поділ спільних боргів подружжя, як і поділ спільного спільного майна, за загальним правилом ділиться 50/50, тобто порівну.

Наявність дітей та їх проживання з одним із батьків, як правило, не може вплинути на зміну часток у спільному майні та загальних боргах при розлученні.

Однак на практиці, при поділі боргів, як і при поділі майна, можуть виникати перекоси в частках. Однак такі перекоси не повинні порушувати майнові права подружжя:

 • якщо один з подружжя після розлучення бере на себе зобов’язання самостійно виплатити «сімейний» борг, то він має повне право вимагати збільшення своєї частки у майні, яке підлягає поділу.

Також слід враховувати і норму частини 2 статті 70 Сімейного кодексу України, за якою при вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від принципу рівності часток подружжя, якщо існують обставини, які мають важливе значення, зокрема, якщо один із подружжя не піклувався про матеріальне забезпеченні сім’ї, приховав, знищив або пошкодив спільне майно, використовував його всупереч інтересів сім’ї.

Як відокремити «сімейний» борг від особистого (персонального) кожного з подружжя?

«Сімейний» борг, на відміну особистого, виникає у зв’язку із задоволенням потреб сім’ї. В той же час, особистий борг виникає у зв’язку із задоволенням особистих потреб, потреб, які не пов’язані з сімейними.

Так, «сімейний» борг виникає у зв’язку з отриманням кредитів (позик) задля забезпечення сім’ї житлоплощею, купівлі обстановки, техніки в квартиру тощо.

Особистим боргом повинен визнаватись борг, не пов’язаний із задоволенням потреб сім’ї. Наприклад, це може бути картковий борг або кредит, отриманий на задоволення особистих потреб.

Поділ кредитів: як це буває на практиці

Після укладення шлюбу, практично у кожної сім’ї молодят виникає питання місця проживання: проживання з батьками, навіть якщо є така можливість, не найкращий варіант для нової сім’ї, а придбати своє житло власним коштом – далеко не всім по кишені.

Одним із виходів у цій ситуації стає придбання житла в кредит із подальшою передачею придбаної квартири (нерухомості) в іпотеку банку-кредитору.

Як ми вже писали, майно, набуте у шлюбі внаслідок ведення спільного господарства, є спільною сумісною власністю подружжя (за деякими винятками, які прямо передбачені законом).

Нерухомість, навіть придбана за рахунок кредитних коштів «на одного з подружжя», також стає спільною власністю подружжя (власністю обох подружжя).

Борги за іпотечним кредитом також є «спільними», виходячи з того, що в силу частини четвертої статті 65 Сімейного кодексу України, договір, укладений одним із подружжя на користь сім’ї, створює обов’язки для іншого з подружжя, якщо придбане за договором майно використане на користь сім’ї.

Таким чином, на кого б із подружжя не було оформлено кредитний договір (виданий іпотечний кредит), борг за таким договором лягає на плечі подружжя.

І якщо з нормою закону все зрозуміло, – не завжди зрозуміло як на практиці поділити іпотечну квартиру, та й сам іпотечний кредит у разі розлучення (розірвання шлюбу).

Таке питання э досить актуальним, оскільки за статистикою від 60 до 75% шлюбів в Україні розпадається вже в перші п’ять років після реєстрації.

Отже, шукаємо відповіді на запитання:

Як поділити іпотечну квартиру під час розлучення?

Як можна поділити іпотеку при розлученні?

На практиці видача іпотечних кредитів сімейним парам може відбуватися так: один із подружжя виступає позичальником (оформляє кредит «на себе»), а другий – дає письмову згоду на укладення кредитного договору або виступає поручителем. Також можливий варіант, коли другий з подружжя буде «вписаний» у кредитний договір як другий позичальник.

При цьому не має значення чи виступив другий з подружжя поручителем, чи просто дав письмову згоду на укладення кредитного договору: у будь-якому з цих випадків у подружжя виникає солідарне зобов’язання перед банком.

Ще до розірвання шлюбу, якщо розлучення стає неминучим, перед подружжям постає питання забезпечення обох окремим житлом. Як ми вже зазначали вище, -майно, набуте у шлюбі, зазвичай належить подружжю на рівних правах, тому можна продати спільне майно і поділити виручені кошти порівну.

Все так рівно до того моменту, поки не йдеться про спільну власність, яка закладена (в іпотеці) у зв’язку із укладанням під час шлюбу кредитного договору. Якщо кредит не виплачено, – продати квартиру (будинок) неможливо, оскільки на це потрібна згода кредитора, в іпотеці у якого така квартира (будинок) знаходиться.

Добре, якщо на момент розлучення кредит вже виплачено або частина, яку залишилося виплатити за кредитом, – не велика.

У першому випадку потрібно звернутися до банку, який зобов’язаний зняти обтяження з майна після виконання позичальником своїх зобов’язань.

У другому випадку, – доцільно погасити залишки кредиту і виконати інші умови кредитного договору, для того, щоб банк зняв обтяження з іпотечного майна. Після зняття обтяження з майна, – подружжя (колишнє подружжя) зможе розпорядитися майном на власний розсуд: поділити в натурі, якщо майно можна поділити. Або продати, а виручені кошти поділити на власний розсуд.

Але в значній частині випадків, квартира (будинок) так і залишаються в іпотеці після розлучення, оскільки позичальники не мають можливості сплатити кредит достроково.

У цьому випадку можуть бути такі варіанти виходу із ситуації:

 • не порушувати питання про поділ майна до повного погашення іпотечного кредита. У цьому варіанті є такі варіанти дій. Перший варіант, – колишньому подружжю потрібно домовлятися про спільну сплату боргу після розлучення. При цьому така домовленість може бути як усною, так і письмовою, основне, щоб досягнута домовленість виконувалася сумлінно і у встановлені терміни. Однак не завжди колишнє подружжя зберігає довірчі відносини, та й немає жодної гарантії того, що завтра не зміниться, в гірший бік, матеріальне становище одного з подружжя, що призведе до порушення досягнутої угоди. Другий варіант, – за відсутності іншого житла, колишнє подружжя так і залишаться проживати разом
 • погашення боргу по іпотеці приймає на себе один із подружжя, а інший отримує грошову компенсацію, з розрахунку 50% коштів, сплачених подружжям під час шлюбу для придбання квартири за рахунок сімейного бюджету (наприклад: перший внесок + сплачена частина тіла кредиту + сплачені відсотки по кредиту). Оскільки обоє є солідарними боржниками, до укладення угоди слід залучити також і банк
 • при поділі майна у судовому порядку, порушувати питання про поділ боргу за кредитом, – в зв’язку з розлученням. Слід зазначити, що банк також має бути залучений до участі у справі, оскільки можливе рішення суду може торкатися інтересів банку. На практиці «поділ кредитного боргу» неможливий без участі банку, оскільки такий «поділ» передбачає складання нових графіків платежів, укладання додаткових угод до кредитного договору, оскільки за раніше укладеною кредитною угодою боржниками будуть дві самостійні особи, які відповідають за свої дії самостійно, не будучи солідарними боржниками
 • звернутися до банку з клопотанням про видачу двох кредитів (за кредитом кожного з подружжя), про те, щоб з допомогою отриманих кредитів сплатити заборгованість по раніше отриманому («сімейному») кредиту.

Цей спосіб хороший тим, що після укладання угоди з банком, кожен із подружжя самостійно несе відповідальність за невиконання свого зобов’язання перед банком.

У той же час, для отримання двох нових кредитів, банк, як і раніше, захоче отримати забезпечення. Добре, якщо колишнє подружжя крім квартири (будинку) має і інше майно, яке банк погодиться взяти як забезпечення. Інакше, – іпотечне житло так само залишиться в іпотеці і житлове питання вирішено не буде.

Насправді непоодинокі і випадки, коли банки дають згоду на продаж іпотечної нерухомості під зобов’язання під час укладання угоди купівлі-продажу перерахування покупцем суми, у розмірі залишку боргу перед банком, – на рахунок банківської установи.

Вартість послуг Адвоката

З переліком послуг Адвоката під час поділу майна та їх вартістю, ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Читайте також:

Адвокат з розлучень в Україні консультує з питань розірвання шлюбу у 2023 році

Скільки коштує розлучення через суд в Україні у 2023 році

Поділ майна при розірванні шлюбу і без розлучення, консультація адвоката, Київ

Поділ майна під час розірвання шлюбу: ТОП-5 міфів

Як зняти арешт з майна (автомобіля, квартири, дачі)?

Як поділити кредит після розлучення?

Як правильно скласти Позовну заяву або Заяву до суду, 2023 рік (Україна)