юридичні послуги з 2000 року

консультація Адвоката

Як правильно скласти Позовну заяву або Заяву до суду, 2023 рік (Україна)

останнє оновлення 08.03.2023

Правильно скласти позовну заяву до суду про розірвання шлюбу, стягнення аліментів та деякі інші заяви – не так вже й складно!

…правда якщо Ви є практикуючим юристом або Адвокатом, або маємо деякий досвід у складанні юридичних документів.

Інакше позов Ви навряд чи складете правильно.

Особливо, якщо йдеться про поділ майна, визнання шлюбу недійсним, оскарження заповіту та інші, не менш складні справи, – на складання правильного позову (позовної заяви) до суду може піти багато часу, сил, нервів. І не факт, що Ви зможете обрати правильний спосіб захисту порушеного права.

В окремих випадках суд має право і повинен дати Вам «другий шанс», – винесе ухвалу про усунення недоліків і надасть час на їх усунення.

Як правило, це коли мова йде про дрібні недоліки, наприклад, не доданий оригінал квитанції про сплату судового збору.

Набагато гірше – неправильно обраний спосіб захисту: навіть досвідчений Адвокат не завжди може вдало зорієнтуватися у різноманітті юридичних підходів у вирішенні тих чи інших юридичних проблем. Що тут говорити про людину, яка вперше стикнулася з юридичним питанням?

Наша думка! Самостійно скласти позовну заяву до суду про розлучення, стягнення аліментів – цілком можливо. В інших випадках, – варто двічі подумати: в юридичних справах найчастіше одна помилка може мати вирішальне значення, а одного разу встановлений судовим рішенням факт, – прийматиметься іншими судами (або в інших справах) як доказ, що не потребує повторної оцінки (преюдиція)!

До того ж, – правильно, юридично грамотно та аргументовано складений позов, – говорить сам за себе і є першою сходинкою у процесі завоювання симпатії судді, схилення шальки терезів на Вашу користь.

Які вимоги встановлені для позовної заяви, яка подається до суду?

Позовна заява, з якою особа звертається до суду, має відповідати трьом найважливішим вимогам:

1) заява до суду має бути складена за встановленою законодавством формою (містити передбачену законодавством інформацію);

2) заява до суду має бути обґрунтованою;

3) заява має бути подана за встановленою підсудністю (тобто до суду, який має повноваження розглядати саме вашу справу).

Щодо форми Позовної заяви (Заяви)

Вимоги до позовної заяви, що подається до суду, встановлені статтею 175 Цивільного процесуального кодексу України (у редакції, яка набула чинності з 15.12.2017р.).

Відповідно до статті 175 Цивільного процесуального кодексу України:

1) позовна заява подається у письмовій формі, підписується позивачем або його представником, або іншою особою, яка в силу закону має на те повноваження;

2) позов має містити:

 • найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
 • повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові – для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичного особи у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер та серію паспорта для фізичних осіб – громадян України (якщо такі відомості позивачеві відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної пошти та адреси електронної пошти;
 • вказівку ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються або оспорюються;
 • зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав чи інтересів, передбачений законом чи договором, чи інший спосіб (способи) захисту правий і інтересів, не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів – зміст позовних вимог щодо кожного їх;
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; вказівки доказів, що підтверджують зазначені обставини;
 • відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводились, у тому числі якщо законом визначено обов’язковий досудовий порядок врегулювання спору;
 • відомості про вжиття заходів для забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі проводились;
 • перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; вказівка доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); вказівки про наявність у позивача чи іншої особи оригіналів письмових чи електронних доказів, копії яких додані до заяви;
 • попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести згідно з розглядом справи;
 • підтвердження позивача про те, що ним не подано інший позов (позови) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом і з тих самих підстав, а аткож немає рішень судів з предмету спору.

Якщо позовна заява подається особою, яка звільнена від сплати судового збору відповідно до закону, у позові слід зазначити підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

У позовній заяві можуть бути зазначені і інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

Позовна заява має бути підписана самим Позивачем або його Представником. Також має бути зазначена дата подання позову.

До позовної заяви має бути доданий документ, що підтверджує сплату судового збору. Такий документ потрібно додавати до позовної заяви в оригіналі.

ВАЖЛИВО!

Копії документів, що додаються до Заяви (Позовної заяви), – мають бути засвідчені.

Про те, як правильно завіряти копії документів для суду, – читайте у нашій Консультації «Як правильно засвідчити копії документів для суду?»

Щодо обгрунтованості позовних вимог

Щодо «обґрунтованості позовних вимог», – то тут справи значно складніші: статтями 12, 81 Цивільного процесуального кодексу України встановлено, що КОЖНА зі сторін спору має довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

При цьому потрібно враховувати, що не все, що Ви хочете (або захочете) повідомити суду, є доказом у справі.

Цивільний процесуальний кодекс України встановлює, що докази у справі мають бути «належними» та «допустимими» (див. ст. 77 та 78 Цивільного процесуального кодексу України).

Також Цивільний кодекс України встановлює й інші важливі правила, порушення яких може бути підставою для відмови у захисті Вашого права. Так, чинна редакція Цивільного кодексу України встановлює, що:


Позивач повинен подати докази разом із поданням позовної заяви;


Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, мають подати суду докази разом з поданням відкликання або письмових пояснень третьої особи. ( див. 83 Цивільного процесуального кодексу України).

І хоча висновок про обґрунтованість позовної заяви суд робитиме вже при винесенні рішення у справі, – позовна заява має бути обґрунтованою вже на стадії звернення до суду, інакше суд може залишити заяву без руху або навіть , – повернути його.

ВАЖЛИВО!

Процесуальним кодексом встановлені строгі строки для вчинення тих чи інших юридично значимих дій. Порушивши без поважної причини процесуальний строк, – ви можете бути позбавлені можливості виправити помилку: суд просто не прийме ваш доказ і вирішить справу без такого доказу.

Також суд може вирішити справу без вашої участі.
Таким чином ігнорувати виклики до суду, – також не найкраща ідея.

Наша порада: цікавтеся станом своїх справ, відстежуйте кореспонденцію і вчасно звертайтеся за допомогою до Адвоката, якщо не знаєте як вчинити у вашому випадку.

Щодо правильного визначення суду, до якого слід подати позов/заяву

Законом встановлений порядок визначення підсудності та підвідомчості справ.

Підсудність справ означає, що не будь-який суд, «який є найближчим» чи «зручнішим» для вас, може розглянути позов.

В силу закону позов може подаватися (у чітко визначених випадках):

 • за місцем знаходження Відповідача у справі
 • за місцем знаходження майна або більшої його частини
 • за місцем знаходження Позивача (у деяких випадках)
 • за місцем знаходження нерухомого майна
 • у будь-який суд на території України (у деяких випадках, наприклад, у справах про встановлення окремих фактів, які мають юридичне значення).

Існують і інші випадки визначення підсудності цивільних справ. Усі випадки та правила визначення підсудності цивільних справ, – описані у Главі 2. «Цивільна юрисдикція» Цивільного процесуального кодексу України.

Зразок (шаблон) оформлення позовної заяви до суду

Ви можете переглянути за цим посиланням (з урахуванням нових вимог процесуального кодексу України)

НЕ МАЄ ЧАСУ ЧИ БАЖАННЯ ЗАЙМАТИСЯ СУДОВИМИ СПРАВАМИ?

Зверніться до «Адвокат від А до Я». Адвокат прийме тільки те доручення Клієнта, яке зможе виконати вчасно і максимально в інтересах Клієнта!

+38(095)888-51-52 або +38(067)888-51-52 або +38(073)888-51-52