юридичні послуги з 2000 року

Політика конфіденційності

(політика щодо обробки персональних даних)

Ця Політика конфіденційності щодо персональних даних (далі – «Політика конфіденційності» або «Політика») діє щодо всієї інформації, яку сайт «Адвокат від А до Я» (далі – Сайт), розташований на доменному імені https://www.advokatservice.kiev.ua/ (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання Користувачем Сайту (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.

Політика конфіденційності складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (номер 2297-VI від 01.06.2010) та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних в АБ «ВОЛОДИМИРА ВЛАСЕНКА».

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

«Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – співробітники, уповноважені АБ «ВОЛОДИМИРА ВЛАСЕНКА» на управління сайтом «Адвокат від А до Я», які організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.

Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);

Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ (електронних обчислювальних машин) та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://www.advokatservice.kiev.ua/;

Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій та технічних засобів;

«Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Адміністрацією або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Знеособлення персональних даних — дії, внаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб’єкту персональних даних;

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення ( оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці , дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного або визначеного Користувача веб-сайту https://www.advokatservice.kiev.ua/;

Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://www.advokatservice.kiev.ua/;

Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

Розповсюдження персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

«Сайт» або «Сайт «Адвокат від А до Я»» – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): https://www. advokatservice.kiev.ua/, а також його субдоменах.

«Субдомени» – це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту Сімейні та спадкові адвокати, а також інші тимчасові сторінки, внизу який вказана контактна інформація Адміністрації.

Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

«Cookies» / куки — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

«IP-адреса» — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ на Сайт.

«Послуга/Товар» – продукт, який Користувач замовляє на сайті та оплачує через платіжні системи.

2. Загальні положення

2.1. Використання сайту «Адвокат від А до Я» Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач має припинити використання сайту.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до Сайту «Адвокат від А до Я». Сайт не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті «Адвокат від А до Я».

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації під час реєстрації на Сайті, підписки на інформаційну e-mail розсилку, запит послуги або консультації або оформлення замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на Сайті і можуть, за потреби, включають наступну інформацію:

Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie / кукі) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших). Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

Ми можемо використовувати різні служби Google. Використовуючи наш сайт, ви, також, приймаєте умови Політики конфіденційності та Умови використання Google. (доповнено: 26.04.2023 року)

Перелічені дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям «Персональні дані».

Якщо відвідувач залишає коментар на сайті, ми збираємо дані, вказані у формі коментаря, а також IP адресу відвідувача та дані user-agent браузера з метою визначення спаму.

Якщо ви зареєстрований користувач і завантажуєте фотографії на сайт, вам можливо слід уникати завантаження зображень з метаданими EXIF, оскільки вони можуть містити дані вашого розташування GPS. Відвідувачі можуть отримати цю інформацію завантаживши зображення з сайту.

Якщо ви залишаєте коментар на нашому сайті, ви можете включити збереження вашого імені, адреси email та вебсайту в кукі. Це робиться для зручності, щоб не заповнювати дані знову при повторному коментуванні. Ці куки зберігаються протягом одного року, а відповідний коментар – необмежений час.

3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, які потребують авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Мета збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовуватись з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті для подальшої авторизації, оформлення замовлення та інших дій.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персональних даних Сайту.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг та обробки запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для використання частин Сайту, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача електронною поштою.

4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням сайту.

4.1.9. Надання Користувачеві за його згодою спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту.

4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.2. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Адміністрації листа на адресу електронної пошти advokat@advokatservice.kiev.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».

5. Правові підстави обробки персональних даних, способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Адміністрація опрацьовує персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://www.advokatservice.kiev.ua/.

Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Адміністратору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

Адміністрація обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

5.2. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку (у тому числі електронного), операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті (через Сайт), включаючи доставку документації чи e-mail повідомлень.

5.4. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади на підставах та у порядку, встановленому законодавством.

5.5. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.6. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

5.7. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам чи іншим негативних наслідків, спричинених втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення щодо надання своїх персональних даних, необхідних для використання Сайту, давати згоду на їхню обробку.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання в Адміністрації інформації щодо обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене законами України. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування чи знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети опрацювання, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.

6.2. Адміністрація зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2 та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірні дії.

7. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

7.1. Безпека персональних даних, що обробляються Адміністрацією, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Адміністрація забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

7.2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, передбачених цією Політикою або пов’язаних із виконанням чинного законодавства.

7.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Адміністрації повідомлення на адресу електронної пошти Адміністрації advokat@advokatservice.kiev.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».

7.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Адміністрації повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Адміністрації advokat@advokatservice.kiev.ua з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».

7.5. Якщо ви залишаєте коментар, то сам коментар та його метадані зберігаються невизначено довго. Це робиться для того, щоб визначати та схвалювати наступні коментарі автоматично, замість поміщення їх у чергу на схвалення.

7.6. Для користувачів із реєстрацією на нашому сайті ми зберігаємо ту особисту інформацію, яку вони вказують у своєму профілі. Всі користувачі можуть бачити, редагувати або видалити інформацію з профілю в будь-який час (крім імені користувача). Адміністрація веб-сайту також може бачити та змінювати цю інформацію.

7.7. Ви можете запросити видалення персональних даних, проте ми не зможемо видалити дані, які зобов’язані зберігати в адміністративних цілях, згідно із законом або з метою безпеки.

8. Транскордонна передача персональних даних

8.1. Адміністрація на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язана переконатися у цьому, що іноземним державою, територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

8.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

9. Інші положення Політики

9.1. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти тощо), до якої він може мати доступ як до частини Сайту, несе особа, яка надала таку інформацію, та з урахуванням умов, визначених у Правилах користування сайтом.

9.2. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

9.3. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.4. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Адміністратором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті.

9.5. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: advokat@advokatservice.kiev.ua.

9.6. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою https://www.advokatservice.kiev.ua/uk/about-us/polityka-konfidenciynosti/.

9.7. Актуальні Правила користування сайтом та використання матеріалів, розміщених на Сайті, ви завжди знайдете за адресою https://www.advokatservice.kiev.ua/uk/about-us/pravyla/

Оновлено: 06 Травня 2020 року

м. Київ, АБ «ВОЛОДИМИРА ВЛАСЕНКА» (код ЄДРПОУ 42016919)